จองตั๋วรถทัวร์กรุงเทพ – ชัยภูมิ

จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ – ชัยภูมิ และ ชัยภูมิ – กรุงเทพ  ซึ่งเป็นรถทัวร์สายอีสาน(ขึ้นรถที่หมอชิต ในส่วนกรุงเทพ) มาดูกันครับ ว่ามี บริษัททัวร์/เที่ยวรถ/เวลารถออกกันกี่โมงบ้างที่เปิดจองตั๋วออนไลน์ และสามารถตรวจสอบราคาตั๋วประมาณได้

จองตั๋วรถทัวร์กรุงเทพ-ชัยภูมิ

บริษัททัวร์ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์เส้นทาง กรุงเทพ – ชัยภูมิ, ชัยภูมิ – กรุงเทพ

1. ซันบัส (Sun Bus)
2. เทียนไชยแอร์ (TCair)

จองตั๋วรถทัวร์ซันบัส กรุงเทพ-ชัยภูมิ

จองตั๋วรถทัวร์เทียนไชยแอร์

เส้นทาง/เที่ยวรถที่เปิดจองตั๋วออนไลน์เส้นทาง กรุงเทพ – ชัยภูมิ

กรุงเทพ — ชัยภูมิ (หมอชิต 2 – สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ)

### ซันบัส ####

เที่ยวรถ/เส้นทาง             ประเภท      ที่นั่ง    ราคาตั๋วประมาณ      เวลารถออก    
กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP)    วีไอพี 32    40        321                 06:00 น.
กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP)    วีไอพี 32    40        321                 08:00 น.
กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP)    วีไอพี 32    40        321                 09:00 น.
กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP)    วีไอพี 32    40        321                 10:00 น.
กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP)    วีไอพี 32    40        321                 12:00 น.
กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP)    วีไอพี 32    40        321                 14:00 น.
กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP)    วีไอพี 32    40        321                 16:00 น.
กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP)    วีไอพี 32    40        321                 18:00 น.
กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP)    วีไอพี 32    40        321                 19:00 น.
กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP)    วีไอพี 32    40        321                 20:00 น.
กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP)    วีไอพี 32    40        321                 22:00 น.
กรุงเทพฯ-ชัยภูมิ(รถVIP)    วีไอพี 32    40        321                 23:59 น.

### เทียนไชยแอร์ ####

07:30    กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)    First Class 34 ที่นั่ง ………..ราคาตั๋วประมาณ 275 บาท
09:00    กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1)    VIP    36 ที่นั่ง ………..ราคาตั๋วประมาณ     292 บาท
10:00    กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)    First Class 34 ที่นั่ง ………..ราคาตั๋วประมาณ  275 บาท
12:00    กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1)    VIP    36 ที่นั่ง ………..ราคาตั๋วประมาณ 292 บาท
13:00    กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)    First Class 34 ที่นั่ง………..ราคาตั๋วประมาณ 275 บาท
15:00    กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)    VIP    34 ที่นั่ง ……….ราคาตั๋วประมาณ 275 บาท
15:00    กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)    Luxury VIP    5……….ราคาตั๋วประมาณ 321 บาท
20:00    กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)    First Class 34 ที่นั่ง ……….ราคาตั๋วประมาณ 275 บาท
23:00    กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)    VIP    34 ที่นั่ง……….ราคาตั๋วประมาณ 275 บาท
23:00    กรุงเทพฯ-ปากช่อง-ชัยภูมิ(รถVIP)    Luxury VIP    5 ……….ราคาตั๋วประมาณ 321 บาท
23:30    กรุงเทพฯ-เทพสถิต-ชัยภูมิ(รถ ป.1)    VIP    36 ที่นั่ง……….ราคาตั๋วประมาณ 292 บาท

 

ชัยภูมิ — กรุงเทพ (สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ชัยภูมิ – หมอชิต 2)

### ซันบัส ####

เที่ยวรถ/เส้นทาง             ประเภท      ที่นั่ง    ราคาตั๋วประมาณ      เวลารถออก    
ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP)    วีไอพี 32    40        321                 06:00 น.
ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP)    วีไอพี 32    40        321                 08:00 น.
ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP)    วีไอพี 32    40        321                 09:00 น.
ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP)    วีไอพี 32    40        321                 10:00 น.
ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP)    วีไอพี 32    40        321                 12:00 น.
ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP)    วีไอพี 32    40        321                 14:00 น.
ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP)    วีไอพี 32    40        321                 16:00 น.
ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP)    วีไอพี 32    40        321                 17:00 น.
ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP)    วีไอพี 32    40        321                 19:00 น.
ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP)    วีไอพี 32    40        321                 21:00 น.
ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP)    วีไอพี 32    40        321                 23:00 น.
ชัยภูมิ-กรุงเทพฯ(รถVIP)    วีไอพี 32    40        321                 23:59 น.

### เทียนไชยแอร์ ####

07:45   ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)    First Class 34 ที่นั่ง……….ราคาตั๋วประมาณ 275 บาท
08:45   ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)    First Class 34 ที่นั่ง……….ราคาตั๋วประมาณ 275 บาท
09:45   ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)    First Class 34 ที่นั่ง……….ราคาตั๋วประมาณ 275 บาท
11:45   ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)    VIP    34 ที่นั่ง……….ราคาตั๋วประมาณ 275 บาท
11:45   ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)    Luxury VIP    5 ……….ราคาตั๋วประมาณ 321 บาท
12:00   ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพฯ(รถ ป.1)    VIP    36 ที่นั่ง……….ราคาตั๋วประมาณ 292 บาท
16:00   ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพฯ(รถ ป.1)    VIP    36 ที่นั่ง……….ราคาตั๋วประมาณ 292 บาท
19:00   ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)    VIP    34 ที่นั่ง……….ราคาตั๋วประมาณ 275 บาท
19:00   ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)    Luxury VIP    5 ที่นั่ง……….ราคาตั๋วประมาณ 321 บาท
21:00   ชัยภูมิ-เทพสถิต-กรุงเทพฯ(รถ ป.1)    VIP    42 ที่นั่ง……….ราคาตั๋วประมาณ 292 บาท
23:44   ชัยภูมิ-ปากช่อง-กรุงเทพฯ(รถVIP)    First Class 34 ที่นั่ง……….ราคาตั๋วประมาณ 275 บาท

ใครที่ต้องการเดินทางโดยรถทัวร์เส้นทาง กรุงเทพ – ชัยภูมิ และ ชัยภูมิ – กรุงเทพ สามารถใชิบริการของ บริษัท ซันบัส และ เทียนไชยแอร์ได้ นะครับ และหากต้องการจองตั๋วรถทัวร์เส้นทาง กรุงเทพ – ชัยภูมิ (ไปกลับ) ทางเวบไซต์ www.จองตั๋วรถทัวร์24.com

 

Pinterest

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>