ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์ – VDO

 VDO ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์

 

ขั้นตอนการจองตั๋วรถทัวร์

booking-1


booking-2


booking-3

 


booking-4


booking-5


booking-6


สำคัญ ***  ชำระค่าตั๋วตามเวลาที่กำหนดนะครับ มิฉะนั้นรายการจองตั๋วจะถูกยกเลิกครับ

การขึ้นตั๋วสามารถทำได้โดย … นำสลิปการจ่ายเงินที่ 7-11 ไปขึ้นตั๋วที่จุดขายตั๋ว/เคาน์เตอร์ออกตั๋ว เพื่อรับตั๋วใบจริง ก่อนรถออก 30 นาที นะครับ

Pinterest