จองตั๋วเปรมประชาขนส่ง (รถตู้) เชียงใหม่ – แม่ฮองสอน

จองตั๋วรถตู้ เปรมประชาขนส่ง เส้นทาง เชียงใหม่ – แม่ฮองสอน

ที่ตั้ง : 464 ถนน ซุปเปรอ์ไฮเวย์ เชียงใหม่ – ลำปาง ตำบล หนองป่าครั่ง อำเภอ เมือง จังหวัด เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-5324-4737,0-5324-2767
จองตั๋วผ่านเวบ >>> จองตั๋ว – เปรมประชาขนส่ง ที่นี่

จองตั๋วรถตู้เปรมประชาขนส่ง-แม่ฮองสอน-เชียงใหม่

เส้นทางรถตู้เปรมประชาขนส่ง

สาย 170     ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่
สาย      612     ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่
สาย      612     ปาย-เชียงใหม่
สาย      612     ปาย-แม่ฮ่องสอน
สาย      123     พร้าว-ขุนแจ-เวียงป่าเป้า
สาย      2201     พร้าว-สันทราย-เชียงใหม่
สาย      123     พร้าว-เชียงดาว-เชียงใหม่
สาย      612     เชียงใหม่-ปาย
สาย      612     เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า
สาย      612     เชียงใหม่-ปาย-ปางมะผ้า-แม่ฮ่องสอน
สาย      2201     เชียงใหม่-สันทราย-พร้าว
สาย      123     เชียงใหม่-เชียงดาว-พร้าว
สาย      170     เชียงใหม่-แม่สะเรียง
สาย      170     เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม
สาย      170     เชียงใหม่-แม่สะเรียง-ขุนยวม-แม่ฮ่องสอน
สาย      170     เชียงใหม่-แม่สะเรียง-แม่ลาน้อย
สาย      5     เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน
สาย      123     เวียงป่าเป้า-ขุนแจ-พร้าว
สาย      5     แม่สะเรียง – เชียงใหม่
สาย      5     แม่สะเรียง – แม่ฮ่องสอน
สาย      170     แม่สะเรียง-เชียงใหม่
สาย      170     แม่สะเรียง-แม่ฮ่องสอน
สาย      170     แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง
สาย      170     แม่ฮ่องสอน-ขุนยวม-แม่สะเรียง-เชียงใหม่
สาย     612     แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย
สาย     612     แม่ฮ่องสอน-ปางมะผ้า-ปาย-เชียงใหม่
สาย      5     แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่

จุดรับตั๋ว / เบอร์โทรรถตู้เปรมประชาขนส่ง

จุดจอด อ.ปาย     จุดจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/ ปาย
โทร. 0-5306-4307

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)     ช่องจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/47
โทร. 0-5330-4748

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แม่ฮ่องสอน     ช่องจำหน่ายตั๋วเปรมประชาฯ/บขส.แม่ฮ่องสอน
โทร. 0-5368-4100

 

Pinterest

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>