ทรัพย์ไพศาลทัวร์ › รถทัวร์ กรุงเทพ – ตรัง, พัทลุง, นครศรีธรรมราช, สตูล

จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ ทรัพย์ไพศาลทัวร์ เส้นทางหลักๆ กรุงเทพ ไปยัง ตรัง, พัทลุง, นครศรีธรรมราช, สตูล โดยท่านสามารถจองผ่านเวบไซต์ แล้วไปชำระค่าตั๋วที่ 7-eleven / บัตรเครดิต

จองตั๋วรถทัวร์ทรัพย์ไพศาลทัวร์-กรุงเทพ-ตรัง-พัทลุง-สตูล-นคร

เส้นทางรถทัวร์ทรัพย์ไพศาลทัวร์ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์

 • 998     เชียรใหญ่ – บ่อล้อ – ชะอวด – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ
 • 998     กรุงเทพฯ – ทุ่งสง
 • 998     กรุงเทพฯ – ทุ่งสง – ชะอวด – บ่อล้อ – เชียรใหญ่
 • 993     กรุงเทพฯ – สุราษฎร์
 • 984     กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-กะปาง-ห้วยยอด-ตรัง
 • 988     กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-จุฬาภรณ์-พัทลุง-แม่ขรี-สตูล
 • 984     กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ตรัง-ย่านตาขาว-ทุ่งยาว-ทุ่งหว้า-ละงู-สตูล
 • 989     กรุงเทพฯ-ทุ่งสง-ป่าพยอม-โพธิ์ทอง-ใสยวน-พัทลุง
 • 62     กรุงเทพฯ-สุราษฎร์-กาญจนดิษฐ์-บ้านใน-ขนอม
 • 62     ขนอม – กรุงเทพฯ
 • 984     ตรัง – กรุงเทพฯ
 • 989     พัทลุง – ทุ่งสง – กรุงเทพฯ
 • 984     สตูล – ตรัง – กรุงเทพฯ
 • 988     สตูล – พัทลุง – กรุงเทพฯ

*** ราคาตั๋ว เวลารถออก เที่ยวรถ ทรัพย์ไพศาลทัวร์สามารถตรวจสอบได้ที่เมนูค้นหาเที่ยวรถ / จองตั๋วรถทัวร์-ที่นี่

จุดรับตั๋ว / เคาน์เตอร์ออกตั๋ว / เบอร์ติดต่อ ทรัพย์ไพศาลทัวร์

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ตรัง     จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดตรัง โทร. 0-7521-8718

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง     จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดพัทลุง โทร. 08-7032-0055,08-7072-3355,08-4300-5265

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สตูล     จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสตูล โทร. 0-7472-3975

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สุราษฎร์ธานี     จุดจำหน่ายตั๋วทรัพย์ไพศาลทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โทร. 0-7720-0846

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)     ชั้น 1 ช่องหมายเลข 33-36  โทร. 0-28946040-1

สำนักงานทรัพย์ไพศาล อ.ทุ่งสง(ในเมือง)     สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ทุ่งส่ง(ในเมือง ติดธนาคารออมสิน ตรงข้ามสถานีรถไฟ) โทร. 0-7541-2419

สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม     สำนักงานทรัพย์ไพศาลทัวร์ อ.ขนอม โทร. 0-7552-8323

ใครที่จะเดินทางด้วยรถทัวร์ในเส้นทาง กรุงเทพ ไปยัง ตรัง, พัทลุง, นครศรีธรรมราช, สตูล ลองใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ทรัพย์ไพศาลทัวร์กันดูนะครับ จองตั๋วล่วงหน้า 24 ชม. ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับ

Pinterest

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>