นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ จองตั๋วรถทัวร์ – กรุงเทพ, ลำปาง, เชียงใหม่

นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ บริษ้ททัวร์ให้บริการรถทัวร์สายเหนือ เปิดจองตั๋วรถทัวร์นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ ระบบออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ – ลำปาง, กรุงเทพ – ท่าตอน, กรุงเทพ – เชียงใหม่ ด้วยรถ ป.1, VIP 32 และ VIP 24 การจองตั๋วนิววิริยะยานยนต์ทัวร์ ทำได้ผ่านเวบไซต์ ส่วนการชำระค่าตั๋วนิววิริยะยานยนต์ สามารถทำได้ 2 ช่องทาง คือ จ่ายที่ 7-Eleven หรือ จ่ายผ่านบัตรเครดิต

นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ จองตั๋วรถทัวร์

นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ เปิดจองตั่วออนไลน์เส้นทางดังนี้

  • กรุงเทพฯ – ท่าตอน
  • กรุงเทพฯ – ลำปาง
  • กรุงเทพฯ – เชียงใหม่

เปิดจองตั๋วทั้งเที่ยวไป – กลับ

ราคาตั๋วนิววิริยะยานยนต์ทัวร์ สามารถตรวจสอบได้ที่เมนู >>> ค้นหาเที่ยวรถ/จองตั๋ว-ที่นี่ ซึ่งจะมีข้อมูลทั้งเที่ยวรถ เวลารถออก ราคาตั๋วประมาณ

จองตั๋วนิววิริยะยานยนต์ทัวร์ ::: จองตั๋วได้ที่เมนู >>> ค้นหาเที่ยวรถ/จองตั๋ว-ที่นี่

จุดรับตั๋ว/เคาน์เตอร์ออกตั๋ว/เบอร์ติดต่อ นิววิริยะยานยนต์ทัวร์

บขส. ลำปาง
จุดจำหน่ายตั๋วนิววิริยะยานยนต์ทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดลำปาง
โทร. 0-5422-7106

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)
จุดจำหน่ายตั๋วนิววิริยะยานยนต์ทัวร์ สถานีขนส่งจังหวัดเชียงใหม่(อาเขต)
โทร. 0-5324-7007

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น 1 ช่องหมายเลข 39, 40, 56, 57
โทร. 0-2936-2205-6

ใครที่เดินทางโดยรถทัวร์ เส้นทาง กรุงเทพ-ท่าตอน, กรุงเทพ-ลำปาง, กรุงเทพ-เชียงใหม่ ทั้งไปกลับ ลองใช้บริการ นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ โดยจองตั๋วรถทัวร์นิววิริยะยานยนต์ทัวร์ … ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพครับ

Pinterest

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>