บางกอกบัสไลน์

บางกอกบัสไลน์ เปิดจองตั๋วรถทัวร์บางกอกบัสไลน์ ระบบออนไลน์ เส้นทาง กรุงเทพ – เชียงใหม่ , กรุงเทพ – เชียงราย, กรุงเทพ – น่าน, กรุงเทพ – เชียงของ, กรุงเทพ – สุราษฏร์ธานี ทั้งเที่ยวไป-กลับ  สามารถจองตั๋วรถทัวร์ บางกอกบัสไลน์ ผ่านเวบไซต์ www.จองตั๋วรถทัวร์24.com แล้วเลือกชำระค่าตั๋วที่ 7-Eleven หรือบัตรเครดิต … บางกอกบัสไลน์ มีรถบริการ ป.1, VIP 32 และ VIP 24

บางกอกบัสไลน์

บางกอกบัสไลน์เปิดเส้นทางจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ดังนี้

  • กรุงเทพ – เชียงใหม่
  • กรุงเทพ – เชียงราย
  • กรุงเทพ – น่าน
  • กรุงเทพ – เชียงของ
  • กรุงเทพ – สุราษฏร์ธานี

เปิดจองตั๋วเที่ยวไป – กลับ

จุดขึ้นรถ/เวลารถออก บางกอกบัสไลน์ตามเส้นทางดังนี้

กรุงเทพ – เชียงใหม่
จุดขึ้นรถ ศูนย์สมบัติทัวร์วิภาวดี และ หมอชิต 2
เวลารถออก: 15.00, 17.50, 19.05, 19.35, 16.00, 18.50, 20.00, 20.35

เชียงใหม่ – กรุงเทพ
จุดขึ้นรถ บขส.เชียงใหม่(อาเขต) และ จุดจำหน่ายตั๋วสมบัติทัวร์(ดอยติ)
เวลารถออก: 18.35, 19.15, 20.00, 20.35, 19.05, 19.45, 20.30, 21.05

กรุงเทพ – เชียงราย
จุดขึ้นรถ ศูนย์สมบัติทัวร์วิภาวดี และ หมอชิต 2
เวารถออก : 17.10, 19.35, 18.10, 20.35

เชียงราย – กรุงเทพ
จุดขึ้นรถ บขส.เชียงราย
เวลารถออก : 18.30, 19.00, 19.15, 19.45

กรุงเทพ – น่าน
จุดขึ้นรถ ศูนย์สมบัติทัวร์วิภาวดี
เวลารถออก : 20.30

น่าน – กรุงเทพ
จุดขึ้นรถ บขส.น่าน
เวลารถออก : 19.30

กรุงเทพ – เชียงของ
จุดขึ้นรถ ศูนย์สมบัติทัวร์วิภาวดี และ หมอชิต 2
เวารถออก : 17.35ม 18.35

เชียงของ – กรุงเทพ
จุดขึ้นรถ : ศูนย์เทิงสมบัติทัวร์
เวลารถออก : 15.00

กรุงเทพ – สุราษฏร์ธานี
จุดขึ้นรถ ศูนย์สมบัติทัวร์วิภาวดี และ สายใต้
เวลารถออก : 17.00, 20.00

สุราษฏร์ธานี – กรุงเทพ
จุดขึ้นรถ บขส.สุราษฏร์ธานี
เวลารถออก : 19.30

หมายเหตุ ::: เวลา และเที่ยวรถอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามบริษัท บางกอกบัสไลน์ เป็นผู้กำหนด

ราคาตั๋วบางกอกบัสไลน์ สามารถตรวจสอบได้ที่เมนู >>> ค้นหาเที่ยวรถ/จองตั๋วรถทัวร์-ที่นี่ จะมีทั้งเวลารถออก เที่ยวรถ ราคาตั๋ว

จุดรับตั๋ว/เคาน์เตอร์ออกตั๋ว/เบอร์ติดต่อ บางกอกบัสไลน์ จุดต่างๆ

บขส.น่าน
ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
โทร. 054-711077-3

บขส.สุราษฎร์ธานี
ช่องหมายเลข 16  โทร. 077-200161

บขส.เชียงราย
ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
โทร. 053-774022

บขส. เชียงใหม่ (อาเขต)
ช่องจำหน่ายตั๋วบางกอกบัสไลน์
โทร. 052-000248

สายใต้ – สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
สายใต้ ช่องหมายเลข 76
โทร. 02-8946050-3

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)
ชั้น1 ช่องหมายเลข 1-2,13-17,34,41
โทร. 086-3171994 (call center 02-7921488)

สำนักงานสมบัติทัวร์วิภาวดี
ช่องหมายเลข 1 และ 4
โทร. 086-3409664 (call center 02-79214891)

บางกอกบัสไลน์ เปลี่ยนรูปแบบการซื้อตั๋วแบบเดิมๆ โดยเปิดเป็นระบบออนไลน์ สามารถจองตั๋วบางกอกบัสไลน์ได้ทุกที่ ขอแค่มีอินเตอร์เน็ต และหากใครต้องการเดินทางโดยรถทัวร์ กรุงเทพ เชียงใหม่ เชียงราย น่าน เชียงของ สุราษฏร์ธานี สามารถจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์บางกอกบัสไลน์ได้นะครับ …. ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

 

 

 

Pinterest

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>