บุษราคัมทัวร์ (Budsarakam Tour) › จองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์

บุษราคัมทัวร์ (Budsarakam Tour) รถทัวร์สายเหนือ และสายอีสานเปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ เส้นทางหลักๆ ภาคเหนือได้แก่ กรุงเทพ – เชียงใหม่ – น่าน – เชียงของ และภาคอีสานจะเป็น กรุงเทพ – นายูง, น้ำโสม, นาวัง, สุรินทร์, สังคม, โพธิ์ตาก, หนองคาย, สร้างคอม, เขมราฐ-คันพะลาน การจองตั๋วบุษราคัมทัวร์ ทำได้ง่ายเพียงจองผ่านเวบไซต์ www.จองตั๋วรถทัวร์24.com จองล่วงหน้าก่อนใคร เลือกที่นั่งได้

จองตั๋วรถทัวร์-บุษราคัมทัวร์-Budsarakam-Tour

ตารางเดินรถบุษราคัมทัวร์ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์

ภาคเหนือ

 • 18 กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (นครสวรรค์-กำแพงเพชร-ตาก-ลำปาง-เชียงใหม่)
 • 96 กรุงเทพฯ – น่าน (นครสวรรค์-พิษณุโลก-อุตรดิตถ์-แพร่-ร้องกวาง-เวียงสา-น่าน)
 • 962 กรุงเทพฯ – เชียงของ (พะเยา-ดอกคำใต้-จุน-เชียงคำ-เทิง-เชียงของ)

ภาคอีสาน

 • 5 กรุงเทพฯ – นายูง (หนองบัวลำภู-นาคำไฮ-กุดดินจี่-นาด่าน-บ้านผือ-กลางใหญ่-สามเหลี่ยม-นายูง)
 • 5 กรุงเทพฯ – น้ำโสม (หนองบัวลำภู-นาคำไฮ-กุดดินจี่-นาด่าน-บ้านผือ-กลางใหญ่-สามเหลี่ยม-น้ำโสม)
 • 5 กรุงเทพฯ – นาวัง (หนองบัวลำภู-นาคำไฮ-นากลาง-นาวัง)
 • 31 กรุงเทพฯ – สุรินทร์ (หนองกี่-นางรอง-ประโคนชัย-ปราสาท-สุรินทร์)
 • 933 กรุงเทพฯ – สังคม (อุดรธานี-น้ำสวย-หนองสองห้อง-ท่าบ่อ-ศรีเชียงใหม่-สังคม)
 • 933 กรุงเทพฯ – โพธิ์ตาก (อุดรธานี-น้ำสวย-หนองสองห้อง-ท่าบ่อ-ศรีเชียงใหม่-โพนทอง-โพธิ์ตาก)
 • 23 กรุงเทพฯ – หนองคาย (อุดรธานี-น้ำสวย-หนองสองห้อง-หนองคาย)
 • 933 กรุงเทพฯ – สร้างคอม (อุดรธานี-บ้านธาตุ-เพ็ญ-บ้านโคก-สร้างคอม)
 • 929 กรุงเทพ – เขมราฐ – คันพะลาน (โนนแดง-ประทาย-กม.ศูนย์-พุทไธสง-พยัคฆภูมิพิสัย-เกษตร วิสัย-สุวรรณภูมิ-ยโสธร-ป่าติ้ว- อำนาจเจริญ-ปทุมราชวงศา (นาหว้า)-หนองผือ-เขมราฐ-คันพะลาน)

*** เที่ยวรถอาจเปลี่ยนแปลงได้ : สามารถตรวจสอบ ตารางเดินรถ เที่ยวรถ เวลารถออก ราคาตั๋วแบบรีลไทม์ ที่เมนู # จองตั๋วรถทัวร์-ที่นี่/ค้นหาเที่ยวรถ

เมื่อทำการจองตั๋ว และชำระค่าตั๋วบุษราคัมทัวร์เรียบร้อยให้นำสลิปการชำระค่าตั๋วมาขึ้นตั๋วที่จุดขายตั๋วด้านล่างก่อนรถออก 30 นาทีนะครับ

จุดรับตั๋ว/เคาน์เตอร์ออกตั๋ว/เบอร์ติดต่อ บุษราคัมทัวร์

จุดจอด อ.นายูง     จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-25726

จุดจอด อ.บ้านผือ     จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-282155

จุดจอด อ.ร้องกวาง     จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 081-8299699

จุดจอด อ.ศรีเชียงใหม่     จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-451243

จุดจอดท่าบ่อ     จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-432223

จุดจอดนากลาง     จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-364199

จุดจอดนาวัง     จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-364199

จุดจอดบ้านกลางใหญ่     จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 089-416-1789

จุดจอดสุวรรณคูหา     จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 081-7299629

จุดจอดเวียงสา     จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 054-781106

จุดจอดแยกสามเหลี่ยม     จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 085-647-1411

ศูนย์บริการผู้โดยสารอ.น้ำโสม     จุดจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-287149

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.น่าน     ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 054-741714

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองคาย     ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-461305

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.หนองบัวลำภู     ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-360927

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุดรธานี     ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 042-249108

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่     ช่องจำหน่ายตั๋วบุษราคัมทัวร์ โทร. 081-4729959

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)     ภาคอีสาน ชั้น 3 ช่องหมายเลข 34,35 โทร. 02-9364247 , 090-7793900

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)     ภาคเหนือ ชั้น 1 ช่องหมายเลข 7, 33A โทร. 02-9363201, 02-5379007

ท่านผู้โดยสารรถทัวร์ท่านใดที่จะเดินทางด้วยรถทัวร์เส้นทางภาคเหนือ และอีสาน กรุงเทพ – เชียงใหม่ – น่าน – เชียงของ และ กรุงเทพ – นายูง, น้ำโสม, นาวัง, สุรินทร์, สังคม, โพธิ์ตาก, หนองคาย, สร้างคอม, เขมราฐ-คันพะลาน ลองใช้บริการรถทัวร์บุษราคัมทัวร์ดูนะครับ และหากต้องการจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์บุษราคัมทัวร์สามารถจองล่วงหน้า เลือกที่นั่งได้เอง ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

Pinterest

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>