ภูเก็ตท่องเที่ยว › รถทัวร์ กรุงเทพ – ภูเก็ต (ไปกลับ)

จองตั๋วรถทัวร์ ภูเก็ตท่องเที่ยว เส้นทาง กรุงเทพ – ภูเก็ต และ ภูเก็ต – กรุงเทพ โดยจองตั๋วผ่านระบบออนไลน์ทั้งตั๋วล่วงหน้า และวันเดินทาง สามารถจองได้ผ่านทางเวบไซต์ www.จองตั๋วรถทัวร์24.com โดยรถทัวร์ภูเก็ตท่องเที่ยวมีรถบริการ ป.1 , vip 24

จองตั๋วรถทัวร์-ภูเก็ตท่องเที่ยว-กรุงเทพ-ภูเก็ต

เส้นทางรถทัวร์ภูเก็ตท่องเที่ยวที่เปิดจองตั๋วออนไลน์

  • 949     กรุงเทพฯ (หมอชิต) – ภูเก็ต
  • 949     กรุงเทพฯ – ภูเก็ต
  • 63     กรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ตะกั่วป่า,ทับละมุ)
  • 63,995 (เก่า)     ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายเก่า)
  • 949,63,995     ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายใหม่)

*** เที่ยวรถอาจเปลี่ยนแปลงได้ : สามารถตรวจสอบเที่ยวรถ เวลารถออก ราคาตั๋วภูเก็ตท่องเที่ยว แบบสดๆ กันได้ที่ เมนู ค้นหาเที่ยวรถ/จองตั๋วรถทัวร์-ที่นี่

ราคาตั๋ว – เวลารถออกภูเก็ตท่องเที่ยวคร่าวๆ

ภูเก็ตท่องเที่ยว : กรุงเทพ-ภูเก็ต (กรุงเทพมหานคร  – สายใต้ (ถนนบรมราชชนนี)  –  ภูเก็ต บขส.ภูเก็ต)
06:30 :: กรุงเทพฯ – ภูเก็ต……. ป.1…….ราคาตั๋วประมาณ 650 บาท
16:30 :: กรุงเทพฯ – ภูเก็ต……. ป.1…….ราคาตั๋วประมาณ 650 บาท
17:30 :: กรุงเทพฯ – ภูเก็ต……. ป.1…….ราคาตั๋วประมาณ 650 บาท
17:40 :: กรุงเทพฯ – ภูเก็ต………วีไอพี 24 …….ราคาตั๋วประมาณ 1,011 บาท
18:30 :: กรุงเทพฯ – ภูเก็ต………ป.1…….ราคาตั๋วประมาณ 650 บาท
18:45 :: กรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ตะกั่วป่า,ทับละมุ)………ป.1 …….ราคาตั๋วประมาณ 650 บาท
19:30 :: กรุงเทพฯ – ภูเก็ต………. ป.1…….ราคาตั๋วประมาณ 650 บาท
19:30 :: กรุงเทพฯ – ภูเก็ต………วีไอพี 24 …….ราคาตั๋วประมาณ 1,011 บาท

ภูเก็ตท่องเที่ยว : ภูเก็ต-กรุงเทพ (ภูเก็ต บขส.ภูเก็ต – กรุงเทพมหานคร  – สายใต้ (ถนนบรมราชชนนี))
07:00 :: ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายใหม่) …… ป.1……… ราคาตั๋วประมาณ 650 บาท
15:30 :: ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายเก่า) …… ป.1……… ราคาตั๋วประมาณ 650  บาท
16:30 :: ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายใหม่)     ป.1……… ราคาตั๋วประมาณ 650  บาท
17:20 :: ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายใหม่)     วีไอพี 24……… ราคาตั๋วประมาณ 1,011 บาท
17:30 :: ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายใหม่)     ป.1……… ราคาตั๋วประมาณ 650  บาท
18:00 :: ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายใหม่)     ป.1……… ราคาตั๋วประมาณ 650  บาท
18:00 :: ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายใหม่)     วีไอพี 24…….. ราคาตั๋วประมาณ 1,011 บาท
18:30 :: ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายใหม่)     ป.1……… ราคาตั๋วประมาณ 650  บาท
18:30 :: ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายใหม่)     วีไอพี 24 …….. ราคาตั๋วประมาณ 1,011 บาท
19:00 :: ภูเก็ต – กรุงเทพฯ (สายใหม่)     วีไอพี 24…….. ราคาตั๋วประมาณ 1,011 บาท

เมื่อชำระค่าตั๋วแล้วให้นำสลิปการชำระค่าตั๋วมาขึ้นตั๋วจริงยังจุดขายตั๋วดังด้านล่างก่อนรถออก 30 นาทีนะครับ

จุดรับตั๋ว/จุดขายตั่ว/เคาน์เตอร์ออกตั๋ว/เบอร์ติดต่อภูเก็ตท่องเที่ยว

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ภูเก็ต     สำนักงานภูเก็ตท่องเที่ยว (หน้า บขส.ภูเก็ต) โทร. 0-7622-2107-9

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)     ชั้น 1 ช่องหมายเลข 63, 64 โทร. 0-2894-6144-5

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)     ชั้น 1 ช่องหมายเลข 29 โทร. 0-2936-1388

ผู้โดยสารท่านใดที่ต้องการเดินทางจาก กรุงเทพ ไป ภูเก็ต หรือ ภูเก็ต ไป กรุงเทพ ด้วยรถทัวร์ลองใช้บริการรถทัวร์ภูเก็ตท่องเที่ยวดูนะครับ และหากต้องการจองตั๋วล่วงหน้า หรือตั๋ววันเดินทาง ภูเก็ตท่องเที่ยวสามารถจองได้ที่นี่ครับ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

Pinterest

You may also like...

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>