สุวรรณนทีขนส่ง – จองตั๋วรถทัวร์ กรุงเทพ – หลังสวน ละแม จ.ชุมพร

จองตั๋วรถทัวร์ สุวรรณนทีขนส่ง เปิดจองตั่วรถทัวร์ออนไลน์ กรุงเทพ – หลังสวน ละแม ชุมพร

สุวรรณนทีขนส่ง รถทัวร์ กรุงเทพ – ชุมพร (หลังสวน ละแม) ได้เปิดจองตั๋วรถทัวร์ออนไลน์ โดยจองตั๋วสุวรรณนทีขนส่งผ่านเวบตลอด 24 ชม. จ่ายค่าตั๋วที่ 7-eleven หรือ บัตรเครดิต

ที่ตั้ง : 45 ม.7 ต.หนองปากโลง อ.เมือง จ.นครปฐม
โทรศัพท์ : 0-2894-6066-7,0-3426-2265-7
จองตั๋วผ่านเวบ >> จองตั๋ว – สุวรรณนทีขนส่ง ที่นี่

จองตั๋วรถทัวร์สุวรรณนทีขนส่งกรุงเทพ-หลังสวน-ละแมชุมพร

สุวรรณนทีขนส่ง มีเที่ยวรถดังนี้

สาย 990     กรุงเทพฯ-ชุมพร
สาย       89     กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน
สาย       89     กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม
สาย       89     กรุงเทพฯ-ปฐมพร-หลังสวน-ละแม
สาย       89     กรุงเทพฯ-ละแม
สาย       89     กรุงเทพฯ-หลังสวน
สาย       89     กรุงเทพฯ-หลังสวน-ละแม
สาย       990     ชุมพร-กรุงเทพฯ
สาย     89     ละแม-กรุงเทพฯ
สาย     89     ละแม-หลังสวน-กรุงเทพฯ
สาย       89     ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ
สาย     89     ละแม-หลังสวน-ปฐมพร-กรุงเทพฯ
สาย      89     สวี-กรุงเทพฯ
สาย       89     สวี-ชุมพร-กรุงเทพฯ
สาย       89     หลังสวน-กรุงเทพฯ
สาย     89     หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ

ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว สุวรรณนทีขนส่ง กรุงเทพ – หลังสวน จ.ชุมพร คร่าวๆ

กรุงเทพ – หลังสวน – ละแม ชุมพร

09:00 น. | กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม         ป.1     .. ราคาตั๋ว     374 บาท
12:00 น. | กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน         ป.1      .. ราคาตั๋ว     374 บาท
20:00 น. | กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม         ป.1      .. ราคาตั๋ว     374 บาท
21:00 น. | กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน         ป.1      .. ราคาตั๋ว     374 บาท
22:00 น. | กรุงเทพฯ-ชุมพร-หลังสวน-ละแม         วีไอพี 32      .. ราคาตั๋ว     437 บาท
22:00 น. | กรุงเทพฯ-ปฐมพร-หลังสวน-ละแม         วีไอพี 24      .. ราคาตั๋ว     582 บาท

ละแม – หลังสวน – ชุมพร

08:25 น. | ละแม-หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ         ป.1      .. ราคาตั๋ว     374 บาท
12:20 น. | หลังสวน-ชุมพร-กรุงเทพฯ         ป.1      .. ราคาตั๋ว     374 บาท
20:25 น. | ละแม-หลังสวน-ปฐมพร-กรุงเทพฯ         วีไอพี 24      .. ราคาตั๋ว     582  บาท

ตรวจสอบ เที่ยวรถ ราคาตั๋ว แบบ Real Time ที่นี่ >>> จองตั๋ว – ค้นหาเที่ยวรถ <<

จุดรับตั๋ว / เบอร์โทรสุวรรณนทีขนส่ง

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)     ชั้น 1 ช่องหมายเลข 47, 48
โทร. 0-2894-6066

สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.หลังสวน)
โทร. 0-7754-5151

สำนักงานสุวรรณนทีขนส่ง (อ.เมืองชุมพร)
โทร. 0-7750-1535

Pinterest

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>