อีสานทัวร์ › กรุงเทพ – อุดรธานี, ขอนแก่น – เชียงใหม่, เชียงราย, พิษณุโลก

อีสานทัวร์ รถทัวร์สายอีสาน เปิดให้บริการจองตั๋วรถทัวร์อีสานทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ จองผ่านเวบไซต์ จ่ายค่าตั๋วที่ 7-Eleven หรือ บัตรเครดิต โดยเที่ยวรถ อีสานทัวร์ จะเป็นเส้นทาง กรุงเทพ – อุดรธานี, ขอนแก่น – เชียงใหม่, เชียงราย, พิษณุโลก (ทั้งไปกลับ)

จองตั๋วรถทัวร์ อีสานทัวร์

เส้นทางรถทัวร์อีสานทัวร์ที่เปิดจองตั๋วออนไลน์

 • 20     กรุงเทพฯ-ไชยวาน
 • 22     กรุงเทพ-อุดรธานี
 • 20     กรุงเทพ-ไชยวาน-พิบูลย์รักษ์
 • 20     กรุงเทพฯ-คันโท
 • 22     กรุงเทพฯ-ตาลเลียน
 • 22     กรุงเทพฯ-พิบูลย์รักษ์
 • 22     กุมภวาปี-กรุงเทพฯ(เสริม)
 • 175     ขอนแก่น-พิษณุโลก (ป.2)
 • 637     ขอนแก่น-เชียงราย (ป.1)
 • 637     ขอนแก่น-เชียงราย (ป.2)
 • 175     ขอนแก่น-เชียงใหม่ (VIP)
 • 175     ขอนแก่น-เชียงใหม่ (ป.1)
 • 175     ขอนแก่น-เชียงใหม่ (ป.2)
 • 633     ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายใหม่)(ป.1)
 • 633     ขอนแก่น-เชียงใหม่ (สายใหม่)(ป.2)
 • 175     ขอนแก่น-เชียงใหม่(ป.1)(05.00น.)
 • 20     คันโท-กรุงเทพ
 • 22     ตาลเลียน-กรุงเทพฯ
 • 22     พิบูลย์รักษ์-กรุงเทพฯ
 • 20     พิบูลย์รักษ์-ไชยวาน-กรุงเทพ
 • 175     พิษณุโลก-ขอนแก่น (ป.2)
 • 175     พิษณุโลก-เชียงใหม่
 • 22     อุดรธานี-กรุงเทพฯ(เสริม)
 • 637     เชียงราย-ขอนแก่น (ป.1)
 • 637     เชียงราย-ขอนแก่น (ป.2)
 • 175     เชียงใหม่-ขอนแก่น (VIP)
 • 175     เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1)
 • 175     เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.1)(05.00น.)
 • 175     เชียงใหม่-ขอนแก่น (ป.2)
 • 633     เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายใหม่)(ป.1)
 • 633     เชียงใหม่-ขอนแก่น (สายใหม่)(ป.2)
 • 633     เชียงใหม่-พิษณุโลก (ป.2)
 • 637     แพร่-ขอนแก่น (ป.2)
 • 22     โนนสะอาด-กรุงเทพฯ(เสริม)
 • 20     ไชยวาน-กรุงเทพฯ

*** เที่ยวรถ เวลารถออก ตารางเดินรถ ราคาตั๋ว อีสานทัวร์ สามารถตรวจสอบได้ที่เมนู (จองตั๋วรถทัวร์-ที่นี่ / ค้นหาเที่ยวรถ) โดยจะแสดงข้อมูล ณ ปัจจุบัน

การจองตั๋วออนไลน์ อีสานทัวร์ ทำได้โดยจองผ่านเวบไซต์ ส่วนการชำระค่าตั๋วทำได้ 2 ช่องทาง คือ 7-Eleven หรือ บัตรเครดิต เมื่อจ่ายค่าตั๋วแล้วให้นำหลักฐานการชำระเงินมาขึ้นตั๋วจริงก่อนรถออก 30 นาที ยังจุดขึ้นตั๋วดังนี้

จุดขึ้นตั๋ว / เคาน์เตอร์ออกตั๋ว / เบอร์ติดต่อ อีสานทัวร์

อีสานทัวร์     สถานีขนส่งปรับอากาศ จ.ขอนแก่น     ช่องจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ ขอนแก่นปรับอากาศแห่งที่ 3 โทร. 043-471585

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย     ช่องหมายเลข5 สถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่2 โทร. 08-1765-0183

สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงใหม่ (อาเขต)     ช่องจำหน่ายตั๋วอีสานทัวร์ อาเขต2  โทร. 0-5324-6111

สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (หมอชิต 2)     ชั้น 3 ช่องหมายเลข 51  โทร. 0-2936-0155

ใครที่ต้องการเดินทางด้วยรถทัวร์ไปยังเส้นทางภาคอีสาน กรุงเทพ – อุดรธานี, ขอนแก่น – เชียงใหม่, เชียงราย, พิษณุโลก (ทั้งไปกลับ) ลองใช้บริการจองตั๋วรถทัวร์อีสานทัวร์ผ่านระบบออนไลน์ ดูนะครับ ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพ

Pinterest

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>